Akèy / Nouvèl Lòtbò Dlo / AYITI/AKTYALITE : GOUVÈNMAN MEKSIKEN DEKLARE KE YAP EDE MIGRAN AYISYEN KI SOU TÈRITWA YO SAN PWOBLÈM..

AYITI/AKTYALITE : GOUVÈNMAN MEKSIKEN DEKLARE KE YAP EDE MIGRAN AYISYEN KI SOU TÈRITWA YO SAN PWOBLÈM..

Anpil ayisyen ki nan peyi Meksik vle travèse Al nan peyi tonton Sam, aprè fason ke gad fwontyè Etazini yo trete migran yo nan depòte ilegalman anplis nan move kondisyon , gouvènman peyi Meksik deside akonpanye migran Ayisyen ki sou tèritwa li a.

Sekretè konsèy Minisipal la Felipe Basulto rasire ke yo pap ni arete ni depòte migran ki nan sant ebèjman nan vil la e yo kapab deplase sòti nan vil la san pè ni krent jouskaske estati yo chanje.

« Nou lib , nou lakay nou »
Asirans ke sekretè konsèy Minisipal meksiken an bay.

Prèstravayè.

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

MEKSIK/LEKÒL : YON GWO JOU NAN PEYI MEKSIK KOTE LEKOL LA REOUVÈ APRÈ PLIS PASE 4 MWA KE LEKÒL PATKA FONKSYONE…

Nan dat Lendi 30 dawout 2021 an nan peyi Meksik se te yon gwo jounen …