Akèy / Nouvèl Lòtbò Dlo / MEKSIK/LEKÒL : YON GWO JOU NAN PEYI MEKSIK KOTE LEKOL LA REOUVÈ APRÈ PLIS PASE 4 MWA KE LEKÒL PATKA FONKSYONE…

MEKSIK/LEKÒL : YON GWO JOU NAN PEYI MEKSIK KOTE LEKOL LA REOUVÈ APRÈ PLIS PASE 4 MWA KE LEKÒL PATKA FONKSYONE…

Nan dat Lendi 30 dawout 2021 an nan peyi Meksik se te yon gwo jounen kote anviwon 25 milyon elèv te leve ale lekol .

Pa bliye , pòt lekol nan peyi Meksik te femen depi mwa Mas akoz pandemi an ki tap bay traka.

Lekòl primè , segondè san bliye timoun matènèl yo te kontan antre lekol Sila.

Men malgré tout sa , inivèsite poko ka reprann paske fok pridans lan toujou kenbe.
Nan konsa inivèsite yo toujou kenbe lekol an liy lan .
Tout moun ap aprann pandan jèfò ap fèt pou tout moun pwoteje.

Chadeline Paulema.

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

PEYI ETAZINI KONTINYE AP ITILIZE ESTRATEJI POU KAPAB DESTABILIZE GOUVENMAN PEYI KIBA A.

Apre peyi Etazini fin finanse yon gwoup kiben pou pran lari kont gouvènman peyi Kiba …