Akèy / Nouvèl Lòtbò Dlo / END / TRAJEDI :TRÈZ (13) KRETYEN VIVAN KI TE ATRAPE KOWONAVIRIS KALSINE ANBA GWO FLANM DIFE NAN PEYI END.

END / TRAJEDI :TRÈZ (13) KRETYEN VIVAN KI TE ATRAPE KOWONAVIRIS KALSINE ANBA GWO FLANM DIFE NAN PEYI END.

Trèz (13) moun ki tap viv ak kowonaviris kalsine maten vandredi 23 Avril 2021 an, nan yon lopital nan katye popilè « Bombay » nan peyi End .

Daprè esplikasyon sapè ponpye yo nan peyi End,se ta ozanviwon 3 zè dife sa eklate!

Jiskaprezan, otorite konsène yo poko an mezi pou bay esplikasyon sou orijin dife a, otorite yo konnen yap kontinye mennen ankèt sou orijin lan toujou. Selon otorite yo, te gen disèt (17) malad ki te nan swen entansif nan lopital la , 13 ladan yo mouri kankannen, kat (4) lòt yo transfere nan yon lòt lopital toujou nan menm vil la », deklarasyon Morrison Khavari ki se youn nan responsab nan ponpye peyi End.

Nou ap raple, nan komansman mwa Avril la, kat ( 4) malad kowonaviris te deja mouri nan yon dife kite eklate nan yon klinik prive nan Eta « Maharashtra » alòske nan mwa Mas, onz (11) lòt malad te mouri nan dife toujou nan katye popilè « Bombay ».

Peter Stjuste

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

PEYI ETAZINI KONTINYE AP ITILIZE ESTRATEJI POU KAPAB DESTABILIZE GOUVENMAN PEYI KIBA A.

Apre peyi Etazini fin finanse yon gwoup kiben pou pran lari kont gouvènman peyi Kiba …