NOU VLE YON AKÒ POU TOUT KOUCH LADANN.

Nan tout pawòl kap di E nan tout akò pasi pala kap siyen, toujou gen kèk sektè ki toujou rete deyò wonn nan, toujou genyon kategori moun revandikasyon yo pa janm rive enskri nan ansanm desizyon ke bann politisyen payas sa yo ap pran. Malgre pil AKÒ ap siyen se …

Li Plis »