Akèy / Atik / AYITI/IMILYASYON: FÒK NOU DI OTAN AK IMILYASYON SOU FRÈ AK SÈ NOU YO.

AYITI/IMILYASYON: FÒK NOU DI OTAN AK IMILYASYON SOU FRÈ AK SÈ NOU YO.

Nan syèk nou ye jounen jodia, èske nou ka kite sistèm rasis la ap domine nou toujou kòm imen?

An atandan, nou dwe panse ak tèt men se pa ak zòtèy nou. Siw pa prè pou goumen, ou dwe preparew pou mouri. Siw pa prè pou revandike konnen ou se yon konplis nan sa yap fèn sibi jounen jodia. Ayisyen peyi nou se pa nou. Nou paka kite boujwa enpòte sa yo ap kreye nou pwoblèm, nou te ouvri bra nou poun te resevwa yo men jounen jodia yo soti pou mete’n deyor nan pwòp peyi nou. Nou paka kite yon seri de zanmi trèt, ki di yo se zanmi nou poutan yap imilye nou, lèn nan pwoplèm se lè sa yo pwofite pou maltrete nou, yo di yap pote èd pou nou epi se fatra yap pote ba nou.

Se yo ki gen lajan, yo ka enpòte tout bagay, c yo ki enpòte ZAM mete nan men anpil nan frè nou yo pou teworize’n, pou anpeche nou fonksyone jis pou lafen ka touye nou. Tray ak tribilasyon yo anpil pou nou kòm pèp, men nou pa gendwa abandone ni bese lèbwa, objektif nou dwe *inik*, nou pa dwe pran nan pwovokasyon, revandikasyon nou yo dwe baze sou bon jan enterè kolektif. Si nou ekziste kòm pèp nou dwe viv tankou tout kretyen vivan sou tè a. Yo dyabolize nou, yo rann nou lèd, epoutan yap anbeli tèt yo nan richès nou. Yo fèn kale kokoye a, yo manje nannan an epi yo banou po a, yo fèn kale kann nan, yo souse dlo a pandan ke yo ba nou matchi kann nan. Nou dwe kale je nou, zansèt nou yo pat bay san yo poun tal nan pote bòl nou bay peyi etranje pandan setan nou gen bagay poun ta kwit manje a lakay nou menm. Kapwa lamò, pat aksepte bwave danje poun tal nan kite c pwòp zanmi trèt makiye ki pou ap panse sekirite pou nou. Malgre travay Boukman, Makandal elatriye te fè poun pat rete sou lobedyans kolon blan yo, men jounen jodia anpil nan esklav san mantalite sa yo kontinye ap krache sou sakrifis moun sa yo.

TOUSSAINT, DESSALINES, PETION… moun sa yo te bliye pwòp tèt yo, pou te pèmèt van libète ak van lespwa donnen sou bout tè saa. Ayibobo pou sila yo ki toujou ap goumen pou rete tèt dwat douvan moun sa yo kap imilye nou yo.

Avan Lendepandans yo te konn chase nou ak chyen drese, pou te manje vyann nou, jounen jodia se sou cheval yap kouri dèyè nou. Se ZAM yo bay pitit peyia pou detwi pwòp tèt nou. Fòk nou netwaye konsyans nou, repanse devlopman nou poun rebati eskanp figi peyi nou Ayiti. Kolonn mal pou wont yo tèlman ponn sansi nan mitan pitit pèp la, yo fin souse nou, sèl sa nou rete se po ak zo. Yo touye prezidan, jounalis, ti komèsan, elèv lekòl elatriye…

Moman poun fè gran rasanbleman an li rive, nou pa dwe ap fè alyans ak peyi kap imilye pwòp pitit peyia, nou paka alye peyi kap kraze lapolis nou an pou federe Gang, nou dwe konnen ke peyi sa yo se kansè yo ye pou devlopman peyi nou. Se mizè, grangou, ensekirite sèlman yap fabrike pou nou. Mete ògèy nou yo ak Rankin de kote poun panse ak delivrans peyi nou Ayiti konsa pitit pam ak pitit paw va jwi libète ak endepandans yo tout bon.

PRÈS TRAVAYÈ.

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

AYITI/BANDI: POPILASYON NAN SEN LWI NAN NÒ REVOLTE KONT BANDI…

Pwoblèm ensekirite nan DAyiti se refren ki poko ka finn chante nan zorèy popilasyon an. …