Akèy / Nouvèl Lòtbò Dlo / MEKSIK/LEKÒL : YON GWO JOU NAN PEYI MEKSIK KOTE LEKOL LA REOUVÈ APRÈ PLIS PASE 4 MWA KE LEKÒL PATKA FONKSYONE…

MEKSIK/LEKÒL : YON GWO JOU NAN PEYI MEKSIK KOTE LEKOL LA REOUVÈ APRÈ PLIS PASE 4 MWA KE LEKÒL PATKA FONKSYONE…

Nan dat Lendi 30 dawout 2021 an nan peyi Meksik se te yon gwo jounen kote anviwon 25 milyon elèv te leve ale lekol .

Pa bliye , pòt lekol nan peyi Meksik te femen depi mwa Mas akoz pandemi an ki tap bay traka.

Lekòl primè , segondè san bliye timoun matènèl yo te kontan antre lekol Sila.

Men malgré tout sa , inivèsite poko ka reprann paske fok pridans lan toujou kenbe.
Nan konsa inivèsite yo toujou kenbe lekol an liy lan .
Tout moun ap aprann pandan jèfò ap fèt pou tout moun pwoteje.

Chadeline Paulema.

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

AFAGANISTAN/KONFLI : AFGHANISTAN KONTINYE BAY AMERIKEN PWOBLÈM…

Kek jou depi anpil ameriken ap soufri nan Afghanistan anba men Taliban ,se ta menm …