Akèy / Ptra / Sèl yon mobilizasyon Jeneral san kanpe ki ka sove mas popilè yo nan Peyi Dayiti anba rejim PHTK !

Sèl yon mobilizasyon Jeneral san kanpe ki ka sove mas popilè yo nan Peyi Dayiti anba rejim PHTK !

Pati Travayè Revolisyonè Ayisyen (PTRA) kòm òganizasyon revolisyonè avangad kap defann enterè klas travayè a ak mas defavorize yo nan Peyi Dayiti kwè nan sitiyasyon kritik mas popilè yo ap viv nan Peyi Dayiti a pandan yon pandemi mondyal ap ravaje mond lan kote se Travayè yo ak moun ki pi pòv yo ke sistèm Kapitalis kriminèl la lage nan yon sitiyasyon malekipe se yo ki plis viktim pandan ke otorite kap aplike san gad dèyè desizyon kriminèl ke bank mondyal ak FMI kap fè aplike lòd ke gwo Peyi yo ap aplike nan enterè yon ponyen kriminèl asasen Kapitalis nan plizyè gwo Peyi Kapitalis nan mond lan ki konsidere planèt Tè a ak tout sa l genyen kòm richès kòm byen prive yo kote kèk gouvènman Peyi enperyalis ak etazini kòm patwon yo twouve li nòmal pou eksplwate san gad dèyè tout lòt ti Peyi ke yo met nan tèt yo yon seri rejim kriminèl restavèk ki aksepte likide, fè kado  tout richès ak resous lakay yo bay Kapitalis gwo Peyi kap vinn pi rich pandan ke grangou, mizè, pandemi kowonaviris, zak kriminèl gangztè ap devlope nan anpil ti Peyi kòm mwayen kontwòl ak dominasyon, entimidasyon, eksplwatasyon mas yo popilè chak fwa yo vle revòlte. PTRA konstate ak dekouvri sa kòm yon lòt fòm kontwòl ak dominasyon ke Kapitalis globalis gwo met kanpe pou toujou kontinye vòlè, dechèpiye tout Peyi nan mond lan , kote mesye globalis sa yo ak konplisite yon kolòn gouvènman restavèk plizyè Peyi, kote sou planèt la, nan plizyè kontinan, dakò sèvi enstriman pou mete tout vye mezi ke mesye globalis sa yo fè pase atravè bank mondyal, FMI, FAO, òganizasyon mondyal komès, tout vye pwogram kriminèl kap detwi ekosistèm nan, ki la pou pwoteje planèt Tè a, yon sitiyasyon ki rann sitiyasyon lavi sou planèt Tè a ap vinn chak jou pi konplike, pandan kèk gwo milyadè ap prepare pwogram ak rechèch pou konnen  kijan yo ka al viv nan lòt planèt apre sistèm Kapitalis la finn detwi tout sistèm ki ka bay ak pwoteje lavi sou tè a, yon sistèm ke anpil gouvènman sousou ap aplike kont Pèp lakay yo, nan enterè gwo Kapitalis nan lòt Peyi etranje, ki chak jou vinn pi kriminèl, pi awogan.

Yon bò, ou jwenn yon kolòn ti boujwa soufnantyou, ki pa gen pwoblèm pou sèvi tapi pye Kapitalis lòt Peyi, tankou sa ap fèt nan Peyi Dayiti, kotdivwa, ak anpil lòt ti Peyi kote Pèp yo ap viv nan kras, lamizè, ensekirite kòm yon nouvo sistèm eksplwatasyon ak dominasyon, pandemi kowonaviris kap ravaje klas pòv yo, san bliye yon politik kriminèl ak yon bann vye sistèm elektoral kap ba yo mwayen pandan anpil tan, nan plizyè Peyi kòm garanti ke klas reyaksyonè ap kontinye gen kontwòl anpil ti Peyi malgre leve kanpe mas popilè yo ki toujou pa dakò, akòz se toujou yon bann klik ti boujwa karyeris opòtinis ke yon seri enstitisyon toujou enpoze anti demokratikman nan tèt mouvman popilè yo.

Yon sitiyasyon, ke sèl bonjan òganizasyon ak militan revolisyonè solid, ki prepare, fòme, ka bloke nan tèt kole ak militan ki ap aplike bonjan pwensip ak disiplinn ki se sèl garanti yon batay revolisyonè kap fèt nan enterè ak sou kontwòl klas Travayè a ak mas popilè yo kòm klas revolisyonè.

Se pou tèt sa Pati Travayè Revolisyonè Ayisyen ( PTRA) mande pou toupatou nan 4 kwen Peyi a pou bonjan konsètasyon ak deba fèt sanpèditan pou Kreyasyon bonjan òganizasyon, selil, kote Pèp la ap òganize l pou l pran desten nan 2 pla men l, tankou Zansèt nou yo te fè, lè yo te batay , bat kolon asasen pou te kreye Peyi Dayiti, premye Janvye 1804, lè yo te pete chenn esklavaj la, flanke kolon esklavajis reyasyonè deyò sou Tè Peyi Dayiti.

PTRA kwè, yon lòt 1804 nesesè, si nou vle refè pèsonalite ak diyite Pèp Ayisyen ke reyaksyonè tout plim, tout plimay ap pase anba pye depi yon bon bout tan.

PTRA mande tout kamarad militan pran responsabilite nou, menm jan Zansèt nou yo te fè l, lè blan kolon kriminèl tap masakre yo, jodi a, menm jan ak yè, yo mete lapolis ak gang kriminèl ki pou ap maltrete Pèp Ayisyen an, yon fason, pou yo ka toujou ap kontinye bwè san malere ak san malerèz nan Izinn kòm kan konsantrasyon, kote Travayè yo pa gen dwa òganize yo pou defann dwa ak enterè yo, mache piblik yo tounen yon lanfè pou ti Machann ke lameri ak gang kriminèl ap maltrete chak jou, kote detanzantan machandiz ti Machann yo ap boule san rete, jan sa sot pase avanyè nan petyon vil, yon sitiyasyon ki rann lavi a vinn pa posib pou ti Machann yo, san bliye ti Peyizan yo ki finn peri nan mizè nan vil pwovens yo, san bliye gang kriminèl yo enpoze nan katye popilè yo pou teworize popilasyon an.

Konsa Peyi a tounen yon veritab lanfè pou mas popilè yo. PTRA lanse apèl, pou mande tout fanm ak tout gason konsekan souke kòw, leve kanpe, pou nou sove klas Travayè a ak mas popilè yo ke kriminèl vle detwi, annavan kamarad, klòch revolisyon an sonnen!

 

Pou PTRA

Djo Oulianov

 

26 Me 2030

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

Pati Travayè Revolisyonè Ayisyen ( PTRA) Deklarasyon pou laprès

Yon leve kanpe jeneral Pèp Ayisyen nan 4 kwen Peyi Dayiti sèl Jan pou n …