Akèy / Atik / DE (2) JOU APRE 8 MAS PTRA RAPLE TOUT FANM VRÈ SANS JOU SA

DE (2) JOU APRE 8 MAS PTRA RAPLE TOUT FANM VRÈ SANS JOU SA

8 MAS, yon jou, ki pa menm jan ak tout jou!
Se sou kontinan ewopeyen medam yo te leve kanpe pou fè respekte dwa yo, pou ki rezon?
Nan lit pou chanje kondisyon Travayè yo sou kontinan ewopeyen an, nan lane 1910, nan Peyi Lalmay, Klara Zetkin, Roza Liksanbou, militant kominis alman te pwopoze jounen 8 Mas la pou yon jounen lit sou kontinan an, pou leve kanpe pou fè tande revandikasyon yo, paske sistèm eksplwatasyon kapitalis la pat konsidere fanm menm jan avèk gason.

Se konsa yon kip gran medam kominis yo ki tap batay nan plizyè Pati kominis sou kontinan ewopeyen an.

Aprè revolisyon Oktòb 1917 la, asosiyasyon kominis entènasyonal fanm yo te selebre 19 Mas 1911, premye jounen rasanbleman entenasyonal fanm, kote fanm yo kominis yo, te jwe yon gwo wòl anndan Pati kominis yo kòm Pati avangad klas Travayè yo sou kontinan ewopeyen an.

Se konsa, loni pral dekrete jounen 8 Mas la nan lane 1977, jounen entènasyonal fanm, anpil kote sou tè a selebre jounen sa plizyè fason, gen kote yo fè l tounen yon jounen banbòch, gen kote yo defòme l tankou nan Peyi Dayiti, yon fason pou fanm yo pakonnen pakèt sakrifis, anpil batay fanm kominis yo te mennen pou yo te ka rive kreye jounen sa a, ki dwe yon jounen refleksyon, bilan, sou ki kantite batay fanm revolisyonè yo te mennen, pou yo te ka fè respekte yon seri dwa ke sistèm kapitalis la pat vle ni ba yo, ni respekte, se apre anpil batay klas boujwa reyaksyonè yo te oblije fè bak, pou rekonèt enpòtans ak dwa fanm, egal ego ak gason, se nou menm fanm kominis, ki te fè fanm kou gason te batay pou te fè jounen sa a tout sa l genyen kòm senbòl rezistans ak detèminasyon
pou batay pou konstwi yon sosyete kote fanm ak gason gen menm dwa.

Se pou sa jounen jodi a PTRA ap voye yon gwo kout chapo pou fanm kap batay tankou Yanik Jozèf, yon fanm polisye ki pa pot Landon l pou bèl twal, ki se Mari Jann, kap batay pou fè pouvwa fachis reyaksyonè jovnèl a ak lòt fòs fè mwa fè bak sou tout vye desizyon ki pran pou pase dwa fanm nan Peyi Dayiti anba pye.

PTRA mande tout fanm konsekan, rejwenn Pati Travayè Revolisyonè Ayisyen an pou n kapab mennen batay la pi byen ak vrè avangad konsekan yo pou libere Peyi a.

Viv lit fanm kominis yo ak tout fanm revolisyonè pou yon lòt sosyete kote dwa tout moun respekte san manke moso.

Jounen sa a, dwe yon jounen pou fanm yo pran konsyans pou yo òganize yo kòm sa dwa pou yon sosyete san fòs kote.
Viv yon pouvwa popilè revolisyonè nan enterè fanm ak gason nan Peyi Dayiti!
Viv PTRA !

DJO OULIANOV
Sekretè Jeneral
9 Mas 2020

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

AYITI/KIDNAPPING : KIDNAPIN NAN RIVE NAN SOU PREZIDAN TI RÈS SENA. TWA NAN AJAN SEKIRITE JOSEPH LAMBERT ANTRE ANBA LAPAT BANDI…

Bandi ak zam ki poko idantifye detounen machin sekirite Prezidan Rès Sena , JOSEPH LAMBERT …