Akèy / Ptra / AYITI/TRAVAYÈ: PATI TRAVAYÈ REVOLISYONÈ AYISYEN (PTRA) VOYE YON MESAJ POU TOUT TRAVAYÈ AYISYEN YO.

AYITI/TRAVAYÈ: PATI TRAVAYÈ REVOLISYONÈ AYISYEN (PTRA) VOYE YON MESAJ POU TOUT TRAVAYÈ AYISYEN YO.

(PTRA) yon pati politik ki bay tèt li misyon defann dwa tout travayè Ayisyen kèlkeswa kote yo ye nan mond lan kòm travayè si yo ta viktim move tretman, Pati travayè revolisyonè ayisyen an (PTRA) voye yon mesaj pou fè tout travayè Ayisyen konnen vrè misyon yo kòm travayè.

Pati travayè revolisyonè ayisyen an (PTRA) di travayè sispann travay pou plen djakout kapitalis paske bèf ki moulen kann nan se li ki pou bwè siwo a, li pa dwe travay pou menm poko kann nan pou li pa ka souse.

(PTRA) mande klas travayè a pou ini fòs yo pou mennen yon gwo revolisyon kote se yo k ap rive pran tèt pouvwa pou kapab travay nan enterè tout sosyete a, konsa tout travayè ap sispann soufri anba lamizè avèk move tretman patwon san konte ensekirite a ki anpeche yo fonksyone nan aktivite yo san kè kase e p’ap gen mizè pou pòv malere yo.

Viv yon leta sosyalis!
Viv yon revolisyon Sosyalis mondyal!
Aba tout rejim kapitalis, feyodal kap bwè san Travayè ak malere!
Viv Pati Travayè Revolisyonè Ayisyen ( PTRA).

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

PTRA ADRESE LI AK TOUT MILITAN NAN YON NÒT POU LAPRÈS.

Sekretarya jeneral Pati Travayè Revolisyonè Ayisyen ( PTRA) salye kouraj ak detèminasyon militan baz ki …